Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 37,468
 1. Hoedenfabriek Gebr. Verduin

  Het archief bestaat voornamelijk uit persoonlijke documenten, contracten, correspondentie, personeelsadministratie en financiële administratie. Daarnaast bevat het archief bouwtekeningen.

 2. Bloch, M., L. en A.

 3. Landmann, familie

  Het archief bevat correspondentie van de zaakwaarnemer van de familie Landmann met diverse Duitse en Nederlandse instellingen om hun vermogen veilig te stellen en om te gaan met de anti-joodse maatregelen. Voorts bevat het archief brieven van beide echtelieden. Enkele stukken beslaan de periode van Landmanns burgemeesterschap in Frankfurt am Main. Tenslotte zijn stukken aanwezig over het opstellen en uitvoeren van het testament van de Landmanns.

 4. Offerhaus, J.

  Kern van het archief zijn de stukken over Offerhaus' betrokkenheid bij de zuivering van burgemeesters in Zuid-Holland. Van historisch belang is tevens zijn correspondentie om joodse bekenden te behoeden voor deportatie en over zijn pogingen verbetering te brengen in de positie van joodse advocaten in Duitsland. Daarnaast zijn stukken aanwezig over adviezen die Offerhaus na de oorlog gaf over kwesties die speelden in bezettingstijd.

 5. Deutsche Handelskammer für die Niederlande

  Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.