Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 50
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
 1. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Okręg Katowice

  • materiały ewidencyjne (księgi zawierające informacje o więźniach obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen)
 2. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

  • akta śledztw dotyczące zbrodni niemieckich popełnionych na obszarze b. województwa częstochowskiego (przesłuchania świadków w sprawach zbrodni niemieckich) - akta osobowe (akta personalne pracowników, akta osobowe więźniów) - akta administracyjne (korespondencja dotycząca przesłuchań świadków, przesłuchania, informacje w sprawie obozów z terenu powiatu pszczyńskiego, korespondencja i przesłuchania świadków dotyczące prowadzonych i zleconych postępowań, udzielanie pomocy prawnej, plany i sprawozdania, bieżące sprawy administracyjne) - materiały ewidencyjne (wykazy więźniów, obozów, rejestry)
 3. Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju

  • akta osobowe więźniów - materiały ewidencyjne (skorowidz)
 4. Sąd Powiatowy w Pszczynie - Wydział Zamiejscowy w Mikołowie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta spraw o uznanie za zmarłego
 5. Sąd Powiatowy w Pajęcznie

  • akta administracyjne (korespondencja dotycząca zbrodni niemieckich)
 6. Sąd Powiatowy w Kłobucku

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 7. Sąd Powiatowy w Częstochowie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta administracyjne (okólniki, korespondencja)
 8. Sąd Powiatowy w Chorzowie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 9. Sąd Powiatowy w Bytomiu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 10. Sąd Powiatowy w Będzinie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 11. Sąd Okręgowy w Sosnowcu

  • akta sądowe dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim
 12. Sąd Okręgowy w Gliwicach

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych
 13. Sąd Okręgowy w Częstochowie

  • akta sądowe dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim - materiały ewidencyjne (repertorium, skorowidz)
 14. Sąd Okręgowy w Bytomiu

  • akta sądowe dotyczące spraw o odstępstwo od narodowości polskiej i współpracy z okupantem niemieckim
 15. Sąd Grodzki w Żorach

  • akta spraw rehabilitacyjnych
 16. Sąd Grodzki w Zabrzu

  • akta spraw rehabilitacyjnych - materiały ewidencyjne (kserokopie repertorium)
 17. Sąd Grodzki w Wodzisławiu Śląskim

  • akta spraw rehabilitacyjnych
 18. Sąd Grodzki w Tarnowskich Górach

  • akta spraw rehabilitacyjnych - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze)
 19. Sąd Grodzki w Strumieniu

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 20. Sąd Grodzki w Sosnowcu

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego