Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Holding Institution: Rijksarchief te Gent / Archives de l'Etat à Gand
 1. PK Gent 2002 A.

  Dit bestand bevat een aanzienlijke reeks zgn. “politiek geladen” onderzoeksdossiers waarvan enkele relevant zijn voor deze gids. Zo bevat het dossier getiteld “Joden” (nr. 227; jaren 1945-1949) o.a. briefwisseling met informatie over Belgische Joodse organisaties (met kopies uit een adressenboekje), circulaires (o.a. over de doorreis van de Engelse Minister van Buitenlandse Zaken, waarbij de GPP gevraagd wordt inlichtingen in te winnen “in de extremische middens van Israëliten” [sic] in het geval ze aanslagen zouden beramen), een lijst van Gentse Joden die door de bezetter werden vervolgd, ...

 2. BNB-sector Ronse.

  Dit bestand bevat een aantal relevante stukken en dossiers. Zie vb. de brief inzake suggesties voor het opsporen van textielfabrikanten die stof hebben geproduceerd voor o.a. de ‘Jodensterren’ (nr. 71), de (reproductie van een) brief betreffende de Shoah in België en Polen (nr. 76), persknipsels over de herdenkingen van de bevrijding van de concentratie- en vernietigingskampen (nrs. 83 – 85) en ten slotte een dossier inzake de herdenking van de 50ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de kampen, te Ronse op 6 en 7 mei 1995 (nr. 96). Onder nr. 3 vinden w...

 3. AR Gent 2004.

  We vinden in dit bestand onder nr. 44 stukken uit de periode 1940-1941 terug “betreffende de uitvoering van de verordening van 28 november 1940 houdende verbod voor Joden om openbare functies te vervullen”.

 4. PK Gent 0000.

  Twee dossiers van ‘zonder gevolg geklasseerde zaken’ zijn hier van belang. Nr. 288 bevat een (sub)dossier over een klacht van de Joodse Gemeenschap van Gent inzake anti-Joodse pamfletten. In nr. 325 vinden we een dossier terug over een (negationistische) bijeenkomst van het Vlaams Verweer Oost-Vlaanderen (een van de Vlaamse Militanten Orde afgescheurde extreem-rechtse organisatie) over de Shoah. De dossiers beslaan de periode 1974-1976.