Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 46
Holding Institution: Державний архів Сумської області
 1. Глухівська районна управа м. Глухів Глухівського району Сумської області.

  Копія правил Верховного командування про нагородження землею військовополонених, які відзначилися в роботі. Відношення районної управи про заготівлю дров, проведення реєстрації будинків. Списки працівників лікарні і споживчого товариства на отримання хлібного пайка

 2. Кролевецька районна управа м. Кролевець Кролевецького району Сумської області.

  Відомості про партійних робітників та активістів, що проживають в Кролевецькому районі. Заяви про розділ майна.

 3. Лебединська міська управа м. Лебедин Лебединського району Сумської області.

  Списки робітників на продуктові картки, списки поліцаїв, осіб, які були відправлені на роботи до Німеччини. Копії нотаріальних записів про народження (поновлені). Постанови про оподаткування, організацію тимчасових судів, реєстрацію, призначення допомоги сім'ям завербованих до Німеччини. Відомості нарахування заробітної плати

 4. Луциківська районна управа с. Луциківка Штепівського району Сумської області.

  Постанови, розпорядження ортскомендатури, бургомістра району, районної управи про діяльність бургомістрів сіл, вивезення робочої сили до Німеччини, здачу продуктів харчування для німецької армії, збір податку. Списки працівників Штепівської торфартілі. Списки населення. Списки військовополонених. Відомості нарахування заробітної плати вчителям

 5. Сидоровояружська сільська управа с. Сидорова Яруга Великописарівського району Сумської області

  Указ начальника генерального штабу німецько-фашистської армії про трудову повинність в прифронтовій зоні. Постанови про податки, внесення грошового внеску, обов'язкове відвідування школи, перейменування колгоспів на громадські господарства. Звіти про виконання планів поставок продуктів харчування для німецької армії, наявність зерна, худоби. Списки вивезених до Німеччини та список поліцаїв. Наказ про надання списків євреїв

 6. Лебединська районна управа м. Лебедин Лебединського району Сумської області.

  Заклик міської комендатури про покарання партизан. Список членів громадського господарства. Акти ревізій громадських господарств. Відомості нарахування заробітної плати працівникам школи

 7. Ободівська сільська управа с. Ободи Хотінського району Сумської області

  Постанови, розпорядження ортскомендатури, районної управи, сільськогосподарського керівника про сплату сільськогосподарського податку, реєстрацію комуністів, комсомольців і єврейського населення, поставку продуктів харчування для німецької армії, відправку громадян на роботу до Німеччини. Списки членів господарства, поліцейських, жителів. Відомості нарахування заробітної плати

 8. Краснопільська районна управа с. Краснопілля Краснопільського району Сумської області.

  Списки громадян району за 1943 рік. Списки громадян, що підлягають евакуації (липень 1943). Оголошення про паспортизацію, відомості нарахування заробітної плати робітникам і службовцям Краснопільського району

 9. Хотінська районна управа с. Хотінь Хотінського району Сумської області.

  Списки вивезених до Німеччини та їх сімей, накази на допомогу виїхавшим по с. Склярівка. Відомості на виплату допомоги сім'ям вивезених до Німеччини. Список старост та секретарів. Протоколи засідань. Списки громадян с. Кровне, Склярівської, Руднівської, Миколаївської сільських управ, с. Ободи, с. Хотінь. Заяви, податки.

 10. Охтирська районна управа м. Охтирка Охтирського району Сумської області

  Накази про здачу зброї в поліцію, притягнення до відповідальності старост сіл і голів громадських господарств. Списки на одержання хлібних карток та продуктових карток, постанова про податки, реєстрацію молоді. Учбові плани та програми для початкових та 7-річних шкіл, зокрема, програма з вітчизнознавства. Навчальний план початкової школи. Відомості нарахування заробітної плати працівникам установ та підприємств Охтирського району

 11. Сумська міська управа м. Суми Сумської області.

  Списки робітників і службовців м. Суми на продуктові картки. Список громадян, що не підлягають відправці на роботу. Накази та списки адвокатів правового відділу. Про наділення громадян городами та оренду землі. Прибуткові ордери, відомості нарахування заробітної плати. Цивільні справи - аліменти, встановлення дати народження, майно. Положення про правовий відділ при бургомістрі. Протокол засідання правового відділу. Дисциплінарна справа на адвоката Петрова. Юридична частина при бургомістрі. Судові справи, накази, списки співробітників.

 12. Грунська районна управа с. Грунь Грунського району Сумської області

  Розпорядження про податки, вилучення землі у партизанських родин та червоноармійців, заборону торгувати на базарах продуктами харчування, репресії проти осіб, що не виїхали до Німеччини. Постанова Головнокомандуючого Південної армії про стягнення податків. Тимчасові посвідчення, списки на оподаткування, списки поліцаїв та працівників районної управи. Тимчасові свідоцтва власників підприємств Грунського району. Списки осіб, виділених в допоміжний загін по сільських управах Грунського району. Списки кустарів. Відомості нарахування заробітної плати працівникам.

 13. Собичівська сільська управа с. Собичеве Шосткинського району Сумської області.

  Постанови, накази, розпорядження, оголошення фельдкоменданта, бургомістра району, обласного українського земельного управління про розстріл громадян за нездану зброю, ізоляцію єврейського населення, поставки продуктів для німецької армії, податки. Книга реєстрації виданих паспортів. Список осіб завербованих в Німеччину

 14. Глухівське повітове поліцейське управління Української допоміжної охоронної поліції м. Глухів Глухівського району Сумської області

  Книга реєстрації громадян на отримання паспортів. Списки поліцейських, охоронців по селах, населених пунктів Глухівського повіту, робітників поліцейського управління. Службові зобов'язання поліцаїв. Відомості про кількість поліцаїв Глухівського повіту

 15. Великописарівська районна управа с. Велика Писарівка Великописарівського району Сумської області

  Списки робітників медичних амбулаторій і шкіл. Заяви громадян про прийняття на роботу

 16. Путивльська районна управа м. Путивль Путивльського району Сумської області

  Наказ старшини м. Путивля про призначення гр. Засоби Н.П. начальником Путивльської поліції. Автобіографії. Список громадян звільнених від податку. Списки громадян по волостям для відправки до Німеччини. Плани сіл Н. Чупахіне, Романове, Прилети

 17. Кролевецький магістрат м. Кролевець Кролевецького району Сумської області

  Накази, відношення старшини району, ортскомендатури про нагородження осіб за участь в боротьбі з партизанами, відведення землі громадянам, поставки шерсті. Анкети, автобіографії і списки старост, поліцейських, громадян, прийнятих на роботу. Книги посімейного перепису населення міста Кролевця. Заяви розкуркулених. Наказ про призначення пенсії сім'ї поліцая, вбитого партизанами, список загиблих поліцаїв. Списки комуністів м. Кролевця та району

 18. Смілівська районна управа с. Сміле Смілівського району Сумської області.

  Накази, постанови уповноваженого німецького командування, старшини району про проведення сільськогосподарських робіт, поставки продуктів для німецької армії, штрафи за невиконання державних поставок. Списки робітників і службовців, громадян вивезених на роботу до Німеччини. Авансовий звіт. Матеріали записів актів громадянського стану. Свідоцтва про смерть, паспорти померлих. Довідки на дозвіл вступити до шлюбу

 19. Конотопська міська управа м. Конотоп Сумської області.

  Розпорядження старшини району про введення карткової системи на розподіл продуктів, відомості по обліку кадрів. Накази про прийняття та звільнення робітників з роботи. Заяви громадян про відведення земельних ділянок під городи. Анкети громадян бажаючих отримати городи. Матеріали про Конотопський історичний архів - штати, ремонт, акт прийому документів, кошторис.