Archival Descriptions

Displaying items 1 to 7 of 7
Holding Institution: Державний архів Чернівецької області
 1. Чернівецька обласна комісія облвиконкому з сприяння обліку збитків і розслідування злодіянь вчинених німецько-фашистськими загарбниками на території Чернівецької області

  Положення, інструкція про встановлення розміру збитків та розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників, протоколи засідань Чернівецької області та міської комісій (збереглися не в повному обсязі), акти та узагальненні відомості комісії з встановлення і обліку розмірів збитків, які заподіяні підприємствам, установам, колгоспам та громадянам Чернівецької області. Книга, реєстри обліку збитків, актів комісії по обліку збитків, протоколи допитів свідків злодіянь загарбників, опитувальні листи радянських громадян, які повернулись на Батьківщину з фашистського полону, листи з концтабор...

 2. Директорат праці, охорони здоров'я та соціального забезпечення губернаторства Буковини м. Чернівці.

  Накази Губернаторства Буковини та директорату про порядок мобілізації жителів єврейської національності на примусові роботи, використання коштів, одержаних від хворих за лікування на потреби лікарень, Протоколи засідань громадянсько-військового комітету з питань епідеміологічних захворювань та комісії з проведення аукціонів. (1942). Повідомлення директорату фінансів санітарного відділу про видачу дозволів на приватну практику лікарям на території Буковини, правила проведення аукціонів. Відомості генерального відділу епідеміології про випадки епідеміологічних захворювань населення. Проекти б...

 3. Фінансовий директорат губернаторства Буковини м. Чернівці.

  Листування з Директоратом румунізації, колонізації та інвентаризації, повітовими фінансовими адміністраціями, військовим кабінетом губернаторства Буковини, військовими частинами з порядку оподаткування власників будівель, ведення книг реєстрації нерухомого майна, мобілізації в армію, створення протиповітряної оборони, залучення до примусових робіт ремісників єврейської національності, розміщення бомбосховищ

 4. Директорат національної економіки губернаторства Буковини м. Чернівці

  Накази губернатора про організацію Директорату національної економіки (1942), передачу в розпорядження Директорату промислових підприємств Буковини, вільну торгівлю худобою на території Буковини. Рішення губернатора Буковини про вилучення у населення та установ лісоматеріалів і встановлення цін на паливо. Анкети економічного стану комун. Відомості про забезпечення міст Буковини сільськогосподарськими продуктами. Справи про перехід у власність румунської окупаційної влади майна інтернованих у табори євреїв (1941-1943).

 5. Директорат адміністративних справ губернаторства Буковини

  Накази губернаторства Буковини про адміністративно - територіальний поділ краю (1941), ведення облогового стану в Чернівцях, спеціального режиму для єврейського населення, боротьбу з партизанами, створення концентраційних таборів у м. Чернівці та м. Садгора (1941-1942). Протоколи службових нарад працівників префектур і претур. Звіти префектів і преторів про настрій населення, діяльність політичних партій і організацій, діяльність поліцейських і жандармських органів. Кошториси видатків Директорату та підрозділів. Особові справи працівників поліції жандармерії, та Директорату. Листування з Ра...

 6. Губернаторство провінції Буковина м. Чернівці

  Директиви, директивні вказівки кабінету Міністрів, Генерального штабу армії, ХІІ лісної дирекції, Центрального інституту статистики про підготовку допризовників і патріотичне виховання молоді, мобілізацію населення на вивіз деревини для потреб армії, організацію оборони при наступі радянських військ (1943), складання демографічних зведень (1943), проведення плебісциту на Буковині (1941). Накази Міністерства національної оборони, Генеральної дирекції поліції, Генерального штабу армії, Ради Міністрів, губернатора про інтернування у трудові табори членів таємних релігійних сект, контроль за ді...

 7. Директорат румунізації, колонізації та інвентаризації м. Чернівці

  Декрет-закон та наказ Губернаторства провінції Буковина про створення Директорату румунізації, колонізації та інвентаризації (1941). Рішення Директорату про облік нерухомого майна, порядок інвентаризації державного майна. Справи про визначення права власності на будівлі, земельні та лісові ділянки, худобу. Особові справи осіб, інтернованих у концтабори. Угоди про оренду земельних ділянок, підприємств, млинів