Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Holding Institution: Gemeentearchief Landgraaf
  1. Archieven van de gemeente Nieuwenhagen (1914) 1940-1981

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk1.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 1.5.3 en hoofdstuk 2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 4.4 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  2. Archieven van de gemeente Ubach over Worms, (1913) 1932-1981

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk1.5 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk hoofdstuk 2 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. In hoofdstuk 4.3 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.