Archival Descriptions

Displaying items 1 to 12 of 12
Holding Institution: Regionaal Archief Dordrecht
 1. Archief van School 'Doelesteyn', voorheen de huishoud- en industrieschool geheten, 1901-1998

  De oorlogsperiode kwam men redelijk door tot de winter van 1945 toen de school door een tekort aan brandstof en lesmaterialen praktisch stil lag.

 2. Archief van de gemeente Ablasserdam, 1932-1975

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Ablasserdam, 1932-1975. Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, 1939-1946 zijn te vinden onder inventarisnummers 10 en 11. Inventarisnummer 53 bevat notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1940-1971. Besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders, 1940-1946 bevinden zich in inventarisnummers 56-59.

 3. Archief gemeente Papendrecht, 1937-1991

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Papendrecht Onder inventarisnummers 4618-4652 vindt u registers met notulen van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders, 1936-1990. Registers met notulen van openbare vergaderingen van de gemeenteraad (met bijlagen) 1937-1959 zijn te vinden onder inventarisnummers 4663-4671. Voor registers met besluiten van de gemeenteraad uit de periode 1937-1959, zie de inventarisnummers 4653-4662. Inventarisnummers 78-89 bevatten stukken met betrekking tot de gemeentelijke begroting. Rekeningen uit de jaren 19...

 4. Archief van de gemeente Zwijndrecht, 1926-1984

  Het archief bevat de neerslag van taken en activteiten van de gemeente Zwijndrecht Van dit archief is nog geen digitale toegang beschikbaar. Notulen van vergaderingen van de gemeenteraad uit de jaren 1939-1941 en 1945 vindt u onder de inventarisnummers 1383, 1389-1391. Stukken met betrekking tot de verkiezing en benoeming van de leden van de gemeenteraad 1939-1940 zijn aanwezig in de inventarisnummers 1110-1111. Voor registers met notulen van vergaderingen van Burgemeeter en Wethouders, zie de inventarisnummers 2394-2401. In de serie functiedossiers van wethouders (inventarisnummers 2772-27...

 5. Archief van de gemeente Hardinxveld, 1283-1956

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Hardinxveld. Notulen van openbare vergaderingen van de gemeenteraad 1939-1941 en 1945-1946 bevinden zich in de inventarisnummers 186-189. Inventarisnummers 256-262 bevatten notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders uit de jaren 1939-1946

 6. Archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht, 1801 - 1982

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 7. Archief gemeente Puttershoek, 1814-1941

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Puttershoek Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad 1935 - 22 augustus 1941bevinden zich in inventarisnummers 19-20. Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, 1938-1941 zijn aanwezig onder inventarisnummer 42.

 8. Collectie van bescheiden met betrekking tot de ondergrondse en binnenlandse strijdkrachten

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 9. Archief van de gemeente Heerjansdam, 1940-2002

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Heerjansdam. Inventarisnummer 595 bevat stukken met betrekking tot wethouders 1944-1986 (benoeming en ontslag en taakverdeling). Inventarisnummer 596 bevat stukken met betrekking tot burgemeesters 1935-1981. Onder inventarisnummer 1824 bevinden zich notulen van besloten raadsvergaderingen, 1919-1955. Mogelijk bevindt zich in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie. Zie voor notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders Archief gemeente Heerjansdam, 1813...

 10. Archief gemeente Strijen, 1926-1990

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Strijen Het betreft een dossierinventaris en deze is nog in bewerking. De gebruikte lijst bevat volgnummers, geen inventarisnummers. De beschrijvingen zijn zeer summier, zodat niet altijd zeker is of er sprake is van oorlogsgerelateerd materiaal. Om deze reden kan het voorkomen dat beschrijvingen zijn opgenomen waarvan na bestudering van de stukken blijkt dat ze geen oorlogsgerelateerd materiaal bevatten. Het is ook mogelijk dat achteraf blijkt dat ten onrechte bepaalde beschrijvingen niet zijn opgenomen. Volgnummer 184...

 11. Archief van de gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen, 1926-1985

  De gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen is gelegen in het centrum van de "Alblasserwaard" aan het binnenriviertje "De Alblas", meestal "Graaf¬stroom" genoemd in verband met het gegraven gedeelte vanaf Hofwegen tot de Vuilendam in de gemeente Molenaarsgraaf. In de huidige omvang is de gemeente ontstaan op 1 september 1855 door de samenvoeging van de oorspronkelijke zelfstandige gemeenten "Bleskens¬graaf" en "Hofwegen". De oorlog 1940-1945 heeft ook in deze gemeente verwoesting aangericht. Door een Duits bombardement werd op 12 mei 1940 de dorpskern verwoest. De aanval was gericht op een doortr...