Archival Descriptions

One item found
Holding Institution: Zemský archiv v Opavě
  1. Úřad vrchního zemského rady v Moravské Ostravě

    • Oberlandrat in Mährisch Ostrau
    • Oberlandrát v Moravské Ostravě