Archival Descriptions

Displaying items 1 to 4 of 4
Holding Institution: Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
 1. Archief René De Bakker.

  In doos 1 vinden we o.a. omzend- en convocatiebrieven (1980) van de “Groep ‘Een’. Studiegroep voor Joods-Christelijke betrekkingen”. Doos 2 bevat een dossier “Oecumene nationaal”, met daarin o.a. documenten inzake de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene waaronder notulen van vergaderingen (1989, 1991-1992), jaarverslagen van de diocesane- en subcommissies (inclusief de Nationale Commissie voor de Betrekkingen met het Jodendom)(1989, 1991), teksten en verslagen in verband met Algemene Vergaderingen en werkteksten en artikels inzake de ‘Karmel’ van Auschwitz (1989). Doos 4 bevat voore...

 2. Archief Jean-Charles Snoy et d’Oppuers.

  Nr. 3.3.6. bevat stukken inzake tussenkomsten (1943-1944) van Victor Leemans bij het Militair Bestuur van de bezetter, o.a. ten voordele van Joden. Onder nr. 3.2.11. noteren we een nota over de (vermeende) Joodse afkomst van REX-leider Leon Degrelle.

 3. Archief Victor Leemans.

  Dit bestand bevat enkele brieven (1940-1941) inzake de onwettigheid van de verwijdering van Joden uit openbare ambten en de terreur tegen Joden door de SS en Volksverwering in Antwerpen. Zie nr. 2.24.4.

 4. Archief Albert de Vleeschauwer van Braekel.

  We vinden in dit bestand dossiers terug in verband met de houding van de geallieerden tegenover o.a. Duitse oorlogsmisdaden (nr. 375)(1940-1943), inzake de Duitse verordeningen en besluiten van de Secretarissen-Generaal (nr. 393)(1940-1944) en over de immigratie en opvang van Belgen, staatlozen en buitenlandse vluchtelingen (voornamelijk Joden) in Belgisch Congo (nr. 398 en nr. 399)(1941-1944). Tenslotte vermelden we nog het dossier over de zending van Max Horn, vertegenwoordiger van de Regeringsraad van Belgisch Congo, in de Verenigde Staten (nr. 463)(1942-1944).