Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Holding Institution: Gemeentearchief Leek
  1. Archief van het Joodse Schooltje

    Het archief van Museum 'Het Joodse Schooltje' bestaat hoofdzakelijk uit stukken die betrekking hebben op de joodse bewoners van Leek; voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gehele Joodse gemeenschap van Leek is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gedeporteerd. Geen van hen is teruggekomen. Het archief bevat ook stukken van de firma S.H. Cohen uit Groningen.

  2. Archief van de gemeente leek 1937-1966

    Voor het archief van de gemeente Leek wordt zowel een inventaris als een dossierinventaris gehanteerd. De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van B&W worden in de inventaris vermeld onder A1. Zaken die betrekking hebben op de bevolking worden in de inventaris vermeld onder B5. Stukken die betrekking hebben op het personeel worden in de dossierinventaris genoemd onder nummer 2.08. Stukken die betrekking hebben op de bevolking worden in de dossierinventaris genoemd onder nummer 1.755.2. Met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog kan hier bruikbare informatie gev...

  3. Archief van de burgemeester als hoofd van de plaatselijke politie. 1936-1953

    Archief van de burgemeester als hoofd van de plaatselijke politie. 1936-1953