Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Holding Institution: Центральний державний історичний архів України у місті Львові
  1. Єврейська релігійна громада, м. Львів

    Облікові картки членів єврейської релігійної громади м. Львова (прізвище, ім'я, дата народження, адреса, місце праці)

  2. Sheptytskyi Andrei (1865-1944)

    Dokumenty osobiste (1899-1945). Bulle papieża Leona XIII w sprawie mianowania A. Szeptyckiego biskupem stanisławowskim i metropolitą halickim (1899 r.). Informacja o życiu i działalności Szeptyckiego. Listy i orędzia pasterskie, memoriały, rękopisy prac teologicznych, artykułów, kazań, notesy i konspekty. Materiały odnośnie do sytuacji Kościoła greckokatolickiego w Galicji oraz jego działalności w innych krajach. Akta finansowe. Korespondencja z rządem austriackim, prezydentem Polski, Stolicą Apostolską; korespondencja dotycząca współpracy z organizacjami religijnymi i świeckimi, towarzystw...