Archival Descriptions

Displaying items 1 to 8 of 8
Holding Institution: Památník Terezín
 1. Photographic and Film Material

  Fotografický a filmový materiál vzniklý během existence ghetta v souvislosti s natáčením propagandistického filmu o Terezíně a kolekce fotografií jednotlivých vězňů a jejich příbuzných a přátel. Část databáze zachycuje první dny osvobození a činnost pomocných českých a sovětských zdravotnických jednotek v Terezíně.

 2. Documentary Material

  Listinný materiál z doby ghetta vzniklý produkcí terezínské židovské samosprávy a také soubory pozůstalostí jednotlivých vězňů.

 3. Heřman´s collection

  Pozůstalost Karla Heřmana, sbírka plakátků, pozvánek a dalších upomínkových předmětů týkající se terezínské kulturní činnosti.

 4. The estate of Petr Kien

  Umělecká tvorba a některé osobní dokumenty umělce Františka Petra Kiena.

 5. Three-dimensional and Documentary Material

  Listinný a rojrozměrný materiál umělecké povahy (pozvánky, vstupenky atd.)

 6. Scores

  Dochované partitury spojené s hudební produkcí terezínských umělců.

 7. Testimonies

  Poválečné vzpomínky bývalých terezínských vězňů.

 8. Works of Art

  Oficiální (pro SS a potřeby terezínské samosprávy) a především neoficiální tvorba vzniklá činnsotí vězněných terezínských umělců.