Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Holding Institution: Institut Émile Vandervelde
  1. Fonds Max Buset.

    In dit bestand noteren we onder nr. 90 naast exemplaren van het bulletin Jewish Labour News ook andere periodieken van Joodse organisaties (1947-1948). Nr. 165 bevat briefwisseling inzake de betrekkingen tussen de BSP en Palestina, alsook exemplaren van Jewish Labour News. Onder nr. 168 vinden we nota’s van Isabelle Blume over Palestina. De nrs. 187, 188 en 189 behoren tot de reeks “dossiers étrangers” die handelen over Palestina/Israël, resp. voor de periode 1946-1947, 1947-1948 en 1949-1952. Nr. 191 bevat algemene briefwisseling (1946-1952) inzake oorlogsslachtoffers en diverse organisati...

  2. Fonds Jeanne-Émile Vandervelde.

    Dit bestand, dat nog niet volledig ontsloten is, bevat interessant materiaal inzake de vluchtelingen uit het Derde Rijk. Zo noteren we een dossier over de affaire van het terug over de grens zetten van Duitse Joodse vluchtelingen (1938), met daarin o.a. krantenknipsels, een verslag over de refoulements, een nota van het Comité d’aide et d’assistance aux Victimes de l’Antisémitisme en Allemagne inzake de opvang van Joodse vluchtelingen in Merksplas, … Daarnaast bevat het bestand ook correspondentie met vluchtelingen (ca. 1936-1939) en de Openbare Veiligheid (ca. 1935-1938) in verband met hun...

  3. Fonds Émile Vandervelde.

    Het archief van Vandervelde bevat heel wat voor deze gids relevant materiaal. Vooreerst vermelden we de correspondentie, in de inventaris (vol. 4) beschreven op stukniveau. Nrs. EV/IV/79, EV/IV/141, EV/IV/4, EV/IV/235, EV/IV/369, EV/IV/460 en EV/IV/553 hebben betrekking op asielrecht, Joodse en politieke vluchtelingen; het gaat o.a. om vragen voor ondersteuning en uitleg van bevoegde ministers zoals Eugène Soudan en Joseph Pholien. Volgende nrs. bevatten briefwisseling (o.a. met Kautsky, Sokolow, de Union Sioniste, …) inzake het brede thema zionisme: EV/IV/298, EV/IV/306, EV/IV/388, EV/IV/3...