Archival Descriptions

Displaying items 1 to 2 of 2
Holding Institution: Gemeente Pekela
  1. Gemeentebestuur Oude Pekela, 1811-1989

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder paragraaf 12 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  2. Gemeentebestuur Nieuwe Pekela, 1915-1989

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In paragraaf 7 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder paragraaf 12 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie (zie ook het archief van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand). Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.