Archival Descriptions

Holding Institution: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma close
 1. Spuścizna rodziny Halperson

  Zespół zawiera m.in..: - listy z Zagłady, - zdjęcia.

 2. Henryk Kroszczor. 1885-1979. Spuścizna

  Spuścizna obejmuje m.in..: - kwerendę do kartoteki budynków gmin żydowskich - publikacje z lat 1970-1979, - materiały do prac o dziejach szpitala im. Bersonów i Baumanów, o Cmentarzu Żydowskim na Okopowej oraz do pracy "Kartki z historii Żydów".

 3. Szymon Datner. 1902-1989. Spuścizna

  Zespół w opracowaniu

 4. Bernard (Ber) Mark. 1908-1966. Spuścizna

  Na zespół składają się m.in.: - oryginalne dokumenty i relacje dotyczące Zagłady zgromadzone przez autora - korespondencja powojenną z instytucjami i osobami prywatnymi - materiały, wycinki prasowe, kwerendy do prac naukowych i publicystycznych - kserokopie dokumentów dotyczących ruchu robotniczego i ruchu oporu w okupowanej Europie - fotografie, - wspomnienia pośmiertne.

 5. Tatiana Berensztajn (1908-1997). Spuścizna

  Spuścizna obejmuje materiały wytworzone przed 1965 r.

 6. Spuścizna rodziny Naimark

  • Kolekcja 62 listów z getta warszawskiego i białostockiego rodziny Dawida Naimarka.

  Kolekcja 62 listów z getta warszawskiego i białostockiego rodziny Dawida Naimarka. W skład kolekcji wchodzą listy do D. Naimarka z kraju i zagranicy.

 7. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego

  • Archiwum Ringelbluma
  • Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy
  • Oneg Szabat (cryptonime)
  • Underground Archive of the Warsaw Ghetto: the Ringelblum Archives

  RING. I I. Oneg Shabat records – call no. 1-4. II. General studies on the situation of the Jewish population during the war: 1. Plans and drafts of works, questionnaires – call no. 5-22. 2. Oneg Shabat bulletins – call no. 23-38. 3. Studies, scholarly works, reports – call no. 39-70. 4. Autonomous collections: – the “Kalisz letters” – call no. 71-163, – the “Płock letters” – call no. 164-178. III. Warsaw and the Warsaw ghetto: 1. Documents generated by the German authorities and institutions – call no. 179-193. 2. Documents generated by other institutions and organizations – call no. 194-19...

 8. Akta wniosków o tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata złożonych w Dziale dokumentacji odznaczeń Yad Vashem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie

  • "Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Dział dokumentacji odznaczeń Yad Vashem w ŻIH
  • Files of applications for the title of Righteous among the Nations of the World submitted to the Polish section of Yad Vashem

  Zespół zawiera 2652 teczki personalne osób, które z pomocą oddziału w ŻIH ubiegały się o nadanie tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świat. Zespół otwarty

 9. Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem

  • Związek Partyzantów Żydów
  • The Union of Jews - Former Participants in Military Combat against Nazism
  • The Union of Jews - Partisans

  Zespół zawiera: - akta organizacyjne Zarządu Głównego Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (okólniki, protokoły i sprawozdania, deklaracje i rezolucje, teksty przemówień i artykułów prasowych, akta personalne pracowników, korespondencja); - akta personalne członków Związku Partyzantów Żydów i Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (wykazy, ankiety zgłoszeniowe, zaświadczenia); - akta personalne osób przedstawianych do odznaczeń państwowych za zasługi w czasie wojny (wykazy, wnioski odznaczeniowe, legitymacje i dyplomy); - akta organizacyjne tereno...

 10. Sąd Społeczny przy CKŻP

  • Sąd Obywatelski przy CKŻP
  • People’s Court affiliated to the Central Committee of the Jews in Poland
  1. Materiały ogólne. 1946-1950: - regulamin Sądu Społecznego przy CKŻP i inne normy pracy Sądu, - protokoły posiedzeń Prezydium Sądu 1946-1949 - dokumenty sekretariatu Sądu - wykazy prowadzonych spraw, - korespondencja sekretariatu Sądu, - zawiadomienia o posiedzeniach Plenum Sądu Obywatelskiego, zaproszenia na posiedzenia plenarne Prezydium Sądu, Obywatelskiego i Koła Obrońców przy Sądzie Społecznym, - wezwania do stawienia się do Sądu Obywatelskiego, - materiały nadesłane do Sądu przez Żydowską Komisję Historyczną, - zaświadczenia, pokwitowania, księgi korespondencyjne, - korespondencja m...
 11. Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce

  • Central Jewish Historical Commission
  1. Ogólne akta organizacyjne 1944-1947: - statuty, rozporządzenia, okólniki, protokoły, plany pracy, - sprawozdania, materiały propagandowe, - akta personalne, - finanse, - korespondencja; 2. Sprawy wydawnicze; 3. Instrukcje, ankiety, kwestionariusze; 4. Materiały historyczne: - zaświadczenia, protokoły, - wykazy osobowe, - inwentarze, - relacje, wspomnienia, - dokumenty, odpisy dokumentów, - opracowania, artykuły, referaty, audycje radiowe; 5. Akta dotyczące Towarzystwa Przyjaciół CŻKH; 6. Archiwa Wojewódzkich Komisji Historycznych 1945-1950: - Katowice, - Kraków, - Warszawa, - Wrocław.
 12. Zbiór pamiętników Żydów

  • Zbiór Pamiętników
  • Collection of memoirs of Holocaust Survivors

  340 pamiętników składa się na obraz losów żydowskich w okresie międzywojennym, w dobie Holokaustu i w pierwszych latach po wojnie. Zawierają relacje z setek gett i obozów niemieckich. Są też jednostkowe pamiętniki z czasów wcześniejszych 1919, 1933-39.

 13. Zbiór relacji Żydów Ocalałych z Zagłady

  • Collection of Holocaust Survivor Testimonies

  7196 jednostkowych przeżyć z: - kilkuset gett na obszarze II Rzeczypospolitej oraz z - setek niemieckich obozów pracy, obozów koncentracyjnych i obozów masowej zagłady.

 14. Zbiór fotografii legitymacyjnych ludności żydowskiej w Siedlcach

  Zdjęcia legitymacyjne z Siedlec, 31 osób zidentyfikowanych, bez daty.

 15. Zbiór fotografii ludności żydowskiej w Radomiu do wniosków o ausweisy

  Zbiór fotografii do wniosków o ausweisy w Radomiu oraz 4 wnioski o ausweisy (Antrag auf Ausstellung eines Personalausweises) składane przez Żydów dla Biura Adresowego Zarządu Miasta w Radomiu, marzec 1941.

 16. Rada Żydowska w Modliborzycach

  • Judenrat
  • Jewish Council in Modliborzyce

  Zespół zawiera: - 3 księgi ewidencyjne mieszkańców getta 1940-1942 - księgę wydatków.

 17. Kartoteka Jeńców Wojennych - Żydów z obozu w Lublinie przy ul. Lipowej 7

  • Card File of Jewish Prisoners of War from the camp at 4 Lipowa Street in Lublin

  Kartoteka obozu jeńców żydowskich przy ul. Lipowej 7 z Lublinie zawiera akta 2978 żołnierzy , z fotografiami. Zawiera imienne karty pobytu jeńca w kolejnych obozach, 09.1939-1941 r.

 18. Dokumenty Zarządu Powierniczego w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa - kartoteka konfiskowanych majątków

  • Treuhandverwaltung in GG Distrikt Lublin
  • Documents of the Trustee Board in the Lublin district of the GG – card file of confiscated assets

  Zarząd Powierniczy (Treuhandverwaltung) w dystrykcie lubelskim GG. Kartoteka konfiskowanych majątków żydowskich 1940-1944 r., 2903 karty.

 19. Rada Żydowska w Łęczycy

  • Judenrat
  • Jewish Council in Łęczyca

  Kartoteka ausweisów Żydów w Łęczycy wypełnionych między 11 a 25 czerwca 1941 r., 90 kart ze zdjęciem.

 20. Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie

  • Gesundheitskammer im Generalgouvernement
  • Chamber of Health in the General Government

  Na zbiór Izby Zdrowia składają się: 1. Pojedyncze okólniki 1940. 2..Korespondencja lekarzy żydowskich dotycząca przydziału miejsca pracy 1941. 3. Wykazy lekarzy kierowanych do poszczególnych miejsc pracy 1941. 3. Karty rejestracyjne lekarzy żydowskich, 168 kwestionariuszy 1940-1942.