Archival Descriptions

Displaying items 1 to 9 of 9
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Cieszynie
 1. Sąd Obwodowy w Strumieniu

  • Amtsgericht Schwarzwasser
  • Local Court in Strumień

  Sprawy cywilne sporne z lat [1937] 1941-1945, sygn. 1-22; Sprawy spadkowe z lat [1939] 1940-1944, sygn. 23-81; Sprawy opieki i kurateli z lat [1920] 1940-1944, sygn. 82-291; Sprawy dotyczące ksiąg wieczystych z lat [1925] 1939-1944, sygn. 292-437.

 2. Sąd Obwodowy w Cieszynie

  • Amtsgericht Teschen
  • Local Court in Cieszyn

  Sprawy cywilne, niesporne: wystąpienia z kościoła i gmin wyznaniowych, uznanie za zmarłego, zmiany w aktach stanu cywilnego z lat 1939-1945, sygn. 1-5; Sprawy spadkowe z lat [1915] 1940-1945, sygn. 6-207; Sprawy opieki i kurateli z lat [1909] 1939-1945, sygn. 208-1535; Sprawy cywilne sporne: o ustalenie ojcostwa, alimenty z lat [1936] 1941-1944, sygn. 1536-1541; Sprawy egzekucji: przymusowa licytacja nieruchomości z lat [1936] 1940-1944, sygn. 1542-1545; Sprawy dotyczące ksiąg wieczystych z lat [1935] 1939-1945, sygn. 1546-1595; Rejestry handlowe firm jednostkowych i spółdzielczych z lat [1...

 3. Sąd Obwodowy w Skoczowie

  • Amtsgericht Skotschau
  • Local Court in Skoczów

  Akta cywilne niesporne: uznanie za zmarłego, w tym zaginięcie w wypadkach wojennych z lat [1924] 1942-1944, sygn. 1-79; Sprawy spadkowe z lat [1932] 1940-1945, sygn. 80-288; Sprawy opieki i kurateli z lat [1917] 1939-1945, sygn. 289-702; Sprawy cywilne sporne z lat 1940-1942, sygn. 703-745; Sprawy dotyczące ksiąg gruntowych z lat [1928] 1941-1945, sygn. 746-1465.

 4. Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim

  • Finanzamt Loslau
  • Finance Office in Wodzisław Śląski

  Sprawy ogólno-administracyjne, zarządzenia, spisy pracowników z lat 1944-1945, sygn. 1-2; Sprawozdania z kontroli rocznych bilansów przedsiębiorstw z lat 1941-1945, sygn. 3-6; Opisy gruntów i zabudowań zakładów przemysłowych oraz majątków klasztornych z lat 1941-1944, sygn. 7-21; Podatek przemysłowy, spisy podatników z wymierzonym podatkiem z lat 1942-1943, sygn. 22-27; Podatek gruntowy, spisy podatników z wymierzonym podatkiem z lat 1939-1945, sygn. 28-57.

 5. Starosta Powiatu Cieszyńskiego

  • Der Landrat des Kreises Teschen
  • Cieszyn County Governor

  Sprawy ogólno-administracyjne z lat 1940-1944, sygn. 1-4, 4a-g; Sprawy przemysłowo-handlowe: zgłoszenia przedsiębiorstw z lat [1933] 1939-1944, sygn. 5-6, 6a; Sprawy zdrowia: powoływanie położnych z lat 1943-1944, sygn. 7, 7a, 7b; Sprawy budowlane: budowa i przebudowa budynków publicznych i prywatnych z lat [1932] 1940-1944, sygn. 8-27, 27a-i; Sprawy wodne: zaopatrzenie w wodę, naprawa szkód wodnych z lat 1940-1943, sygn. 28-33, 33a; Sprawy niemieckiej listy narodowej z lat 1939-1945, sygn. 34-240.

 6. Prokuratura Sądu Krajowego w Cieszynie

  • Staatsanwaltschaft beim Landgericht Teschen
  • Public Prosecutor at the Regional Court in Cieszyn

  Zarządzenia z lat 1939-1945, sygn. 1-43; Sprawy personalne pracowników Prokuratury z lat 1939-1945, sygn. 44-53; Sprawy karne z lat 1940-1945, sygn. 54-80; Dzienniki i rejestry z lat 1939-1945, sygn. 81-97.

 7. Sąd Krajowy w Cieszynie

  • Landgericht in Teschen
  • Regional Court in Cieszyn

  Wydział cywilny: rozwody, unieważnienia małżeństw, zaprzeczenia ojcostwa z lat [1936-1939] 1939-1945, sygn. 1-1319.

 8. Więzienie w Cieszynie

  • Stammlager Teschen

  Sprawy policji więziennej i plan sytuacyjny więzienia z lat 1942-1945, sygn. 1-2; Akta osobowe więźniów z lat [1921] 1939-1945 [1947], sygn. 3-8972.

 9. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Grupa Miejscowa w Ustroniu

  • NSDAP Ortsgruppe Ustron

  Korespondencja z lat 1939-1944, sygn. 1.