Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Holding Institution: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
  1. Archief en collectie F.M. Huebner

    De Duitse kunsthistoricus Friedrich Markus Huebner (1886-1964), die al sinds 1919 in Nederland woonde, was in de Tweede Wereldoorlog ‘Verwalter’, zaakwaarnemer, van meerdere joodse kunsthandels in Nederland. Slecht een klein deel van het archief is vooralsnog geïnventariseerd, namelijk de Collectie Huebner (omvang: 1 meter). Het gehele archief bevat: 6 dozen brieven, 31 dozen handschriften, 35 dozen knipsels en dergelijke, 8 dozen diversen, 4 dozen zonder opschrift en 1 doos met 2 omslagen met publicaties en artikelen van de archiefvormer in druk, en de fotokopieën van een scriptie over Hue...

  2. Archief Kunsthandel Van Marle en Bignell

    De handel van Kunsthandel Van Marle en Bignell bestond in de Tweede Wereldoorlog in niet onaanzienlijke mate uit geroofd joods kunstbezit. Het archief van de Kunsthandel, in de oorlogsjaren gevestigd aan het Lange Voorhout 58b in Den Haag, was sinds 1987 door het RKD aan het Haags Gemeentearchief in bewaring gegeven. In 1999 is het archief door het RKD in bruikleen gegeven aan Bureau Herkomst Gezocht. Sinds september 2009 is het archief weer terug bij het RKD. Het bevat archiefmateriaal omtrent de kunsthandel. De stukken zijn zowel in het Nederlands als in het Duits.

  3. Archief Jaap Kaas

    Jaap Kaas (1898-1972) was een joodse beeldhouwer. Kaas werkte voornamelijk naar levende dieren. Hij was vrijwel dagelijks in Artis en had er een aantal decennia lang een eigen atelier onder de Artis bibliotheek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Kaas onderduiken. Na de oorlog heeft hij zich ingezet om kunstenaars op te sporen die tijdens de bezetting de kant van de nazi’s hadden gekozen. Het archief bevat correspondentie; autografen; persoonlijke papieren; tekeningen en schetsboekjes; biografische foto's; glasnegatieven. Veel van dit materiaal heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog.