Archival Descriptions

Displaying items 1 to 7 of 7
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Opolu
 1. Urząd do Spraw Mniejszości w Opolu

  • Minderheitsamt Oppeln
  • Minorities Office in Opole

  akta ogólno-administracyjne - korespondencja z innymi urzędami 1922-1937 (41 j.a.), zażalenia mniejszości narodowych - osób prywatnych i organizacji 1924-1937 (757 j.a.)

 2. Starostwo Powiatowe w Głubczycach

  • Landratsamt Leobschütz
  • Głubczyce County Governor's Office

  wybory, plebiscyt 1816-1935 (24 j.a.), sprawy urzędu Landrata, wybory gminne, urzędnicze 1818-1936 (37 j.a.), sprawy narodowościowe i ugrupowań politycznych 1912-1943 (18 j.a.), sprawy graniczne 1826-1934 (11 j.a.), sprawy wojskowe 1821-1944 (20 j.a.), migracje 1838-1921 (10 j.a.), sprawy przynależności państwowej 1882-1940 (61 j.a.), sprawy odznaczeń 1820-1940 (8 j.a.), sprawy debitu 1926-1942 (2 j.a.), skargi 1921-1935 (4 j.a.), zmiany nazwisk 1846-1941 (4 j.a.), cła, podatki 1818-1935 (8 j.a.), topografia terenu 1819-1942 (17 j.a.), sprawy sądowe 1890-1943 (13 j.a.), statystyka 1832-1936...

 3. Naczelne Prezydium Prowincji Górnośląskiej w Opolu

  • Oberpräsidium der Provinz Oberschlesien Oppeln
  • Supreme Presidium of the Province of Upper Silesia

  I Sprawy ogólno-organizacyjne: organizacja wewnętrzna prowincji, obsada stanowisk, wizytacje władz nadrzędnych, stosunki polsko-niemieckie, umowy graniczne, referendum, wybory do parlamentu i władz komunalnych 1920-1937 (56 j.a.), II Sprawy polityczne: ogólne, konsularne, urzędy ds.mniejszości narodowych, ruch polski na Górnym Śląsku, dwujęzyczność w urzędach i instytucjach, napady na Niemców, napady na Polaków, szkoły niemieckie na Górnym Śląsku, szkoły polskie w Niemczech, niemieckie związki w Poznaniu i na Pomorzu, sprawy autonomii, sprawy dotyczace Polski, organizacje i związki, sprawy ...

 4. Starostwo Powiatowe w Opolu

  • Landratsamt Oppeln
  • Opole County Governor's Offfice
 5. Rejencja Opolska

  • Rejencja Opolska
  • Opole Regional Administration

  The collection comprises i.a.the extensive correspondence in connection with the destruction and liquidation of synagogues during the Kristallnacht, 9-10 November 1938, and other antisemitic incidents; documents of the Związek Żydów Polskich (Union of Polish Jews) and other materials (file with the call no. 1963, Wydział I [Department I]).

 6. Akta miasta Opola

  • Files of the city of Opole

  Dokumenty: nadanie i potwierdzenie przywilejów, transakcje kupna - sprzedaży, umowy, nadanie statutów, potwierdzenia spłat suplik, umowy, potwierdzenie fundacji, potwierdzenie prawego pochodzenia, otrzymanie suplik, fundacje, nobilitacja, uwolnienie z poddaństwa, potwierdzenie tytułów własności 1327-1806 (142 j.a.), księgi miejskie: 1552-1849 (236 j.a.), akta: dział ogólny 1724-1944 (1030 j.a.), policja 1604-1942 (954 j.a.), szkolnictwo 1746-1944 (136 j.a.), kultura i kościół 1404, 1653-1944 (198 j.a.), opieka społeczna 1752-1944 (79 j.a.), zdrowie 1649-1941 (197 j.a.), budownictwo 1737-194...

 7. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Kierownictwa Powiatowe - zbiór szczątków zespołów

  1. Kreisleitung NSDAP Cosel [Koźle] 1941-1943 1 - 0,02 2. Kreisleitung NSDAP Falkenberg [Niemodlin] 1941-1943 1 - 0,01 3. Kreisleitung NSDAP Gross Strehlitz [Strzelce Opolskie] 1939-1943 4 - 0,06 4. Kreisleitung NSDAP Kreuzburg [Kluczbork] 1941-1943 1 - 0,01 5. Kreisleitung NSDAP Leobschütz [Głubczyce] 1941-1943 1 - 0,02 6. Kreisleitung NSDAP Neustadt O/S [Prudnik] 1941-1943 2 - 0,10 7. Kreisleitung NSDAP Neisse [Nysa] 1941-1943 1 - 0,03 8. Kreisleitung NSDAP Oppeln [Opole] 1941-1943 1 - 0,05 9. Kreisleitung NSDAP Rosenberg [Olesno] 1941-1943 1 - 0,02