Archival Descriptions

Displaying items 1 to 17 of 17
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Kaliszu
 1. Sąd Obwodowy w Jarocinie

  • Amtsgericht Jarotschin
  • Local Court in Jarocin

  Akta ogólne 1) Akta generale (15 j.a.; 1939-1945 [1947]). 2) Akta osobowe (5 j.a.; [1919] 1939-1945). 3) Akta spraw mieszkaniowych (3 j.a.; 1941-1944). II. Akta spraw cywilnych: 1) Pomoce kancelaryjne (7 j.a.; 1939-1945). 2) Akta spraw alimentacyjnych (1 j.a.; [1939] 1940). 3) Akta spraw familijnych (152 j.a.; [1881] 1939-1945 [1945]). 4) Akta spraw hipotecznych (4 j.a.; [1928] 1940-1943). 5) Akta spraw kuratelnych (48 j.a.; [1906] 1940-1945 [1948]). 6) Akta spraw majątkowych (6 j.a.; 1940-1944). 7) Akta spraw nadzoru nad nieletnimi (8 j.a.; 1940-1945). 8) Akta spraw o uznanie za zmarłego (...

 2. Prokuratura Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

  • Public Prosecutor at the District Court in Ostrów Wielkopolski

  Repertoria spraw, skorowidze osobowe, księgi należności, dzienniki prezydialne.

 3. Sąd Obwodowy w Odolanowie

  • Amtsgericht Adelnau
  • Local Court in Odolanów

  Akta spraw testamentowych i opiekuńczych, rejestr familijny.

 4. Urząd Pracy w Kaliszu

  • Arbeitsamt Kalisch
  • Labour Office in Kalisz

  Indywidualne książeczki pracy.

 5. Sąd Specjalny w Kaliszu

  • Sondergericht in Kalisch
  • Special Court in Kalisz

  I. Akta procesowe spraw karnych: 1) Zbrodnie i przestępstwa (607 j.a.; 1939-1944). 2) Wykroczenia mniejszej wagi (72 j.a.; 1940-1945). 3) Postępowanie wstępne (183 j.a.; 1939-1944). II. Rejestry sądowe (51 j.a.; 1939-1944). III. Odpisy wyroków oskarżenia (3 j.a.; 1942).

 6. Prokuratura przy Sądzie Krajowym w Kaliszu

  • Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kalisch
  • Public Prosecutor at the Regional Court in Kalisz

  Akta osobowe asesora Erharda Lorenza.

 7. Sąd Obwodowy w Ostrzeszowie

  • Amtsgericht in Schildberg
  • Local Court in Ostrzeszów
  1. Akta ogólne: organizacja sądownictwa i innych instytucji niemieckich na ziemiach polskich (kościoły, szkoły, ubezpieczenia, administracja ogólna, opieka społeczna, notariat, rolnictwo) (sygn. 1-31; 1939-1945). 2) Akta spraw testamentowych (sygn. 32-85; 1932-1985). 3) Akta spraw spadkowych (sygn. 86-163; 1940-1945).
 8. Sąd Obwodowy w Koźminie

  • Amtsgericht in Koschmin
  • Local Court in Koźmin
  1. Akta ogólne: organizacja sądownictwa i innych instytucji niemieckich na ziemiach polskich (kościoły, szkoły, ubezpieczenia, administracja ogólna, opieka społeczna, notariat, rolnictwo), sprawy personalne (27 j.a.; [ 1938] 1939-1944). 2) Akta spraw testamentowych (45 j.a.; (1938) 1939-1944). 3) Akta spraw spadkowych (60 j.a.; 1940-1944). 4) Akta spraw opiekuńczych (45 j.a.; (1930) 1939-1944). 5) Akta spraw kuratelarnych (8 j.a.; (1935) 1939-1944). 6) Akta spraw alimentacyjnych (22 j.a.; (1928) 1941-1942). 7) Akta spraw o dożywocie (1 j.a.; 1941). 8) Akta spraw finansowych (16 j.a.; 1941-1...
 9. Sąd Obwodowy w Kępnie

  • Amtsgericht in Kempen
  • Local Court in Kępno
  1. Akta generalia (ogólne): organizacja sądownictwa i innych instytucji niemieckich na ziemiach polskich (administracja ogólna, finansowa, policja, więzienia, opieka społeczna, zdrowie publiczne, oświata, przemysł, handel, rolnictwo) (sygn. 1-56; 1939-1945). 2) Akta spraw testamentowych (sygn. 57-181; 1940-1944). 3) Akta spraw spadkowych (sygn. 182-329; 1940-1944). 4) Rejestry sądowe (sygn. 330-351; 1939-1945).
 10. Sąd Obwodowy w Kaliszu

  • Amtsgericht in Kalisch
  • Local Court in Kalisz
  1. Sprawy testamentowe: akta spraw (sygn. 1-123; 1941-1944). 2) Sprawy spadkowe: akta spraw (sygn. 124-341; 1940-1944). 3) Sprawy opiekuńcze: akta spraw (sygn. 342-1365; [1922] 1939-1945). 4) Sprawy alimentów: akta spraw (sygn. 1366-1598; [1923] 1939-1945).
 11. Sąd Obwodowy w Ostrowie

  • Amtsgericht Ostrowo
  • Local Court in Ostrów Wielkopolski
  1. Skorowidze, repertoria, akta pomocnicze (kalendarz rozpraw, spis zarchiwizowanych akt) (20 j.a.; 1939-1945). 2) Wykazy aresztantów (2 j.a.; 1942-1945). 3) Akta spraw (572 j.a.; [1902] 1939-1945 [1946].
 12. Sąd Obwodowy w Krotoszynie

  • Amtsgericht Krotoschin
  • Local Court in Krotoszyn

  Akta spraw alimentacyjnych (17 j.a.; 1940-1944). Akta spraw o uznanie ojcostwa i alimenty (9 j.a.; 1941-1944) Akta spraw opiekuńczych (41 j.a.; (1922-1924) 1939-1944 [1945-1971]). Akta spraw kuratelnych (4 j.a.; (1906-1936) 1939-1943 [1945-1965]). Akta spraw spadkowych (2 j.a.; 1940-1942). Akta spraw testamentowych (3 j.a.; 1939-1944). Akta spraw o dożywotnie utrzymanie (4 j.a.; 1942-1944). Akta spraw o uznanie za zmarłego (12 j.a.; 1940-1944 [1949]). Akta spraw finansowych: regulowanie długów, roszczenia pieniężne, waloryzacje, odszkodowania, ustalenie wierzytelności, weksle, ubezpieczenia...

 13. Sąd Krajowy w Kaliszu

  • Landgericht Kalisch
  • Regional Court in Kalisz

  Skorowidz spraw cywilnych O, P, Q, OH.

 14. Więzienie Karno-Śledcze w Ostrowie Wielkopolskim

  • Stammlager (Landgerichtgefängnis) Ostrowo
  • Penitentiary and Remand Prison in Ostrów Wielkopolski
  1. Akta osobowe funkcjonariuszy więziennych: kwestionariusze osobowe, życiorysy, przebieg służby, różna korespondencja urzędowa, dowody tożsamości (sygn. 1-83; 1940-1945). 2) Akta osobowe więźniów: formularze z danymi osobowymi, kopie kart więziennych, korespondencja sądowa i rodzinna, odpisy wyroków sądowych. Przestępstwa: anonimy - fałszywe oskarżenia (3 j.a.), antyniemieckie wypowiedzi propaganda (20 j.a.), bigamia (2 j.a.), dręczenie zwierząt (4 j.a.), fałszowanie dokumentów (98 j.a.) gwałt (1 j.a.), kłusownictwo (21 j.a.), kradzieże (646 j.a.), kradzieże leśne i polne (30 j.a.), niedoz...
 15. Więzienie Karno-Śledcze w Kaliszu

  • Stammlager (Haftanstalt) Kalisch
  • Penitentiary and Remand Prison in Kalisz
  1. Akta osobowe funkcjonariuszy więziennych: kwestionariusze osobowe, życiorysy, przebieg służby, różna korespondencja urzędowa (sygn. 1-58; [1919] 1939-1945). 2) Akta osobowe więźniów: Formularze z danymi osobowymi, kopie kart więziennych, korespondencja sądowa i rodzinna, odpisy wyroków sądowych. Przestępstwa: antyniemieckie wypowiedzi (7 j.a.), fałszowanie dokumentów (35 j.a.), kłusownictwo (7 j.a.), kradzież (448 j.a.), morderstwo (13 j.a.), niedozwolona jazda koleją (15 j.a.), niedozwolone posiadanie broni (10 j.a.), nielegalne przekraczanie granicy (131 j.a.), nielegalny handel (949 j...
 16. Zbiór materiałów dotyczących II wojny światowej

  Dokumenty wojskowe (fotografie wojskowych, zaświadczenia, książeczki wojskowe, listy z obozów jenieckich), hitlerowskie dokumenty urzędowe (książeczki pracy, dowody osobiste, meldunki, przepustki graniczne, przydział opału), Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, zaświadczenia repatriacyjne, kroniki Koła ZBoWiD w Kaliszu, legitymacje organizacji kombatanckich, projekt techniczny Domu Kombatanta w Kaliszu, dokumenty dotyczący wysiedlenia z gospodarstwa rolnego, opracowania Idzi Kalysa "Wspomnienia i relacje z tamtych lat Kępna" z 1976 oraz Zenon Polak "Pomniki Miasta i Gminy Kępno" z 1978.

 17. Kolej Państwowa Zakłady Naprawcze w Ostrowie

  • Reichsbahn-Ausbesserungswerk Ostrowo

  Akta osobowe.