Holding Institution: Stadsarchief Sittard-Geleen
  1. Archieven van de gemeente Stein (1887) 1938-1981 (1988)

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Zie ook de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.