Biura Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie - zbiór szczątków zespołów

  • Local Branches of the Lublin Regional Liquidation Office
Identifier
903
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1947
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

23 files

Biographical History

Biura obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie funkcjonowały w latach 1945-1948. Działały na podstawie dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 18 poz. 87). Do zakresu działania urzędów likwidacyjnych należało zabezpieczanie majątków opuszczonych i porzuconych, zwanych później poniemieckimi (z wyjątkiem gospodarstw rolnych przejętych na cele reformy rolnej) do czasu objęcia ich w zarząd przez właściwe ze względu na rodzaj majątku władze, kontrola i sporządzanie ich inwentarzy, oddawanie ich w najem i dzierżawę. Na obszarze województwa lubelskiego powołano jedno biuro obwodowe w każdym z powiatów oraz trzy w Lublinie (zachowała się dokumentacja biur w Białej Podlaskiej, Kraśniku, Lublinie, Łukowie, Puławach i Radzyniu Podlaskim). Biura obwodowe miały charakter przejściowy i uległy likwidacji na mocy ustawy w 18 listopada 1948 r. o zmianie organizacji i zakresu działania urzędów likwidacyjnych (Dz. U. Nr 57 poz. 454). W ich miejsce utworzono cztery rejonowe urzędy likwidacyjne w Chełmie, Lublinie, Siedlcach i Zamościu jako władze I instancji

Scope and Content

903.1 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białej Podlaskiej, 1945-1947, 6 j.a. 903.3 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie, 1947-1948, 4 j.a. 903.4 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie, 1945-1948, 4 j.a. 903.5 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Puławach, 1945-1947, 3 j.a. 903.6 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Radzyniu Podlaskim, 1945-1948, 6 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0