Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Włodawie

  • State Repatriation Office. Włodawa County Branch
Identifier
718
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1948
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

38 files

Biographical History

Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Włodawie rozpoczął swoją działalność pod koniec 1944 r. początkowo jako Inspektorat Osadnictwa. Na mocy Zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi z 13 VIII 1945 r. Inspektorat przekształcono w Powiatowy Oddział PUR podległy Wojewódzkiemu Oddziałowi PUR w Lublinie. Jego biuro znajdowało się w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Staromiejskiej 20. Likwidacja PO PUR w Radzyniu Podlaskim nastąpiła podczas pierwszej reorganizacji 1 II 1948 r. na podstawie instrukcji z 20 XI 1947 r. (Dz.Urz. PUR nr 8 z dn. 10 XII 1947 poz.105). Zgodnie z instrukcją z dnia 13 VIII 1945 r. oddział podzielony został na wydziały: ogólny, finansowo-budżetowy, prawny, planowania i statystyki, osadnictwa, etapowy, transportu oraz zdrowia. Do jego zadań należała: repatriacja obywateli państw obcych znajdujących się w nowych granicach Polski, repatriacja i reemigracja Polaków przebywających poza granicami kraju oraz osadnictwo nowoprzybyłych na Ziemiach Odzyskanych.

Scope and Content

Materiały pokontrolne, 1945-1948, sygn. 1 Rejestry orzeczeń i zaświadczeń, 1945-1947, sygn. 2-5 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1944-1947, sygn. 6-14 - także wykazy ewakuowanej ludności ukraińskiej Zaświadczenia repatriacyjne i przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 15-19 - także korespondencja Protokóły nadania gospodarstw repatriantom, 1945-1946, sygn. 20 Protokóły dotyczące mienia pozostawionego na wschodzie, 1945, sygn. 21-22 - sporządzone w oparciu o zeznania świadków Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 23-38

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0