Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Tomaszowie Lubelskim

  • State Repatriation Office. Tomaszów Lubelski County Branch
Identifier
717
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1948
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

137 files

Biographical History

Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Radzyniu Podlaskim rozpoczął swoją działalność pod koniec 1944 r. początkowo jako Inspektorat Osadnictwa. Na mocy Zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi z 13 VIII 1945 r. Inspektorat przekształcono w Powiatowy Oddział PUR podległy Wojewódzkiemu Oddziałowi PUR w Lublinie. Jego biuro znajdowało się w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Staromiejskiej 20. Likwidacja PO PUR w Radzyniu Podlaskim nastąpiła podczas pierwszej reorganizacji 1 II 1948 r. na podstawie instrukcji z 20 XI 1947 r. (Dz.Urz. PUR nr 8 z dn. 10 XII 1947 poz.105). Zgodnie z instrukcją z dnia 13 VIII 1945 r. oddział podzielony został na wydziały: ogólny, finansowo-budżetowy, prawny, planowania i statystyki, osadnictwa, etapowy, transportu oraz zdrowia. Do jego zadań należała: repatriacja obywateli państw obcych znajdujących się w nowych granicach Polski, repatriacja i reemigracja Polaków przebywających poza granicami kraju oraz osadnictwo nowoprzybyłych na Ziemiach Odzyskanych

Scope and Content

Materiały pokontrolne, 1945-1947, sygn. 1 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1947, sygn. 2-4 Listy transportowe repatriantów ze Wschodu, 1946, b.d., sygn. 5-91 Sprawy dotyczące dewastacji przyznanych gospodarstw, 1946-1948, sygn. 92 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 93-137

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0