Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Chełmie

  • State Repatriation Office. Chełm County Branch
Identifier
710
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1949
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

42 files

Biographical History

Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Chełmie rozpoczął swoją działalność pod koniec 1944 r. początkowo jako Inspektorat Osadnictwa. Na mocy Zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi z 13 VIII 1945 r. Inspektorat przekształcono w Powiatowy Oddział PUR podległy Wojewódzkiemu Oddziałowi PUR w Lublinie. Jego biuro znajdowało się w Chełmie przy ul. Sienkiewicza 20. Likwidacja PO PUR w Chełmie nastąpiła 26 IX 1950 r. na podstawie Zarządzenia Zarządu Centralnego PUR nr 98 z 24 VIII 1950 r., nr Prez. I-1/6/50 oraz Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału PUR w Lublinie z 9 IX 1950 r. nr 0.-I/4061/50. Zgodnie z instrukcją z dnia 13 VIII 1945 r. oddział podzielony został na wydziały: ogólny, finansowo-budżetowy, prawny, planowania i statystyki, osadnictwa, etapowy, transportu oraz zdrowia. Do jego zadań należała: repatriacja obywateli państw obcych znajdujących się w nowych granicach Polski, repatriacja i reemigracja Polaków przebywających poza granicami kraju oraz osadnictwo nowo przybyłych na Ziemiach Odzyskanych

Scope and Content

Sprawozdawczość dotycząca akcji przesiedleńczej, 1949, sygn. 1 Akta dotyczące przydziału nieruchomości i gospodarstw, 1945-1949, sygn. 2-18, 31-34 - wykazy i zestawienia, w tym gospodarstw poukraińskich i nieruchomości nierolniczych z terenu powiatu Ewidencja repatriantów, 1944-1947, sygn. 19-29 Ewidencja Ukraińców, 1947, sygn. 30 Opisy mienia pozostawionego w ZSRR, 1945, sygn. 35 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 36-42

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0