Ankiety Volksdeutschów urodzonych na terenie województwa białostockiego - różna przynależność zespołowa

Identifier
475
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1 file

Biographical History

Jak wynika z analizy ankiet, sprawą Volkslisty na terenach okupowanych początkowo zajmowała się administracja wojskowa. Na zaświadczeniach z czerwca i lipca 1941 r. figurują pieczątki "Feldkommendantur", są one z reguły podpisywane przez "Kriegs - Gerichtsrat". Po pierwszym sierpnia 1941 r., zaświadczenia przekazywane są do urzędu Der Polizeiprsiädent Bialystok, który wydaje Volksdeutschom tymczasowo dowody (Vorlëufiger Ausweis). Der Polizeiprsiädent Bialystok podzielony jest na kilka rewirów, na podstawie figurujących na aktach pieczątek stwierdzono istnienie trzech rewirów na terenie miasta Białystok. Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego składano w odpowiednim, związanym z miejscem zamieszkania, rewirze policyjnym. Tutaj były opiniowane, tutaj też wydawano odpowiednie dowody, opatrzone pieczęcią "Der Polizeiprsiädent Bialystok... Polizeirevier". W sporadycznych wypadkach przy ankietach znajdują się wezwania do siedziby Szefa Zarządu Cywilnego, celem złożenia dodatkowych wyjaśnień. W powiatach, gdzie nadzór nad sprawami Volkslisty należał do starosty, ankiety opatrzone są jego pieczęcią, np. w aktach zespołu Der Landrat - Krieskommissar des Kreises Lomscha, figurują pieczęcie "Der Landrat Kreiskommissar - zugleich als ortlicher Noheitsträger der NSDAP".

Scope and Content

Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1940-1945, sygn. 1.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0