Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 955
Holding Institution: Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
 1. Tajna Policja Państwowa. Oddział w Düsseldorfie [Geheime Staatspolizei. Staatspolizeistelle Düsseldorf]

  • akta spraw dochodzeniowych przeciwko Polakom podejrzanym o sabotaż, porzucenie pracy, nielegalne przekroczenie granicy, nienoszenie oznaczenia „P”, utrzymywanie niedozwolonych stosunków z ludnością niemiecką, kontakty z jeńcami wojennymi, słuchanie zagranicznych rozgłośni, przynależność do polskiej konspiracji, wypowiedzi antyniemieckie - akta administracyjne (dokumenty dot. zbiegłych jeńców polskich z Roboczego Batalionu Budowlanego w Essen) - materiały inne (wyroki Sądu Wojennego Rzeszy w sprawach karnych przeciwko Polakom oskarżonym m.in. o szpiegostwo i przygotowania do zdrady stanu)
 2. Prokuratura Sądu Okręgowego w Brzegu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 3. Prokuratura Sądu Okręgowego w Białymstoku

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 4. Prokuratura Sądu Okręgowego w Jaśle z tymczasową siedzibą w Krośnie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 5. Prokuratura Sądu Okręgowego w Siedlcach

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 6. Prokuratura Sądu Okręgowego w Rzeszowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 7. Prokuratura Sądu Okręgowego w Tarnowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 8. Prokuratura Sądu Okręgowego w Krakowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 9. Prokuratura Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 10. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Warszawie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 11. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 12. Nadburmistrz jako Władza Policyjna w Kaliszu [Der Oberbürgermeister als Polizeibehörde in Kalisch]

  • akta osobowe (akta personalne funkcjonariuszy Policji Kryminalnej) - akta administracyjne (korespondencja z Policją Kryminalną w Kaliszu i innymi organami policyjnymi w Kraju Warty w sprawie dochodzeń prowadzonych wobec Polaków i Niemców podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych; listy osób poszukiwanych przez żandarmerię, Policję Kryminalną; wnioski o udzielenie zaświadczenia o nieprzynależności do narodu polskiego)
 13. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 14. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Opolu

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 15. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Olsztynie

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 16. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Łodzi

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 17. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Lublinie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 18. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Krakowie

  • akta prokuratorskie dotyczące zbrodni niemieckich - akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 19. Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

  • akta prokuratorskie dotyczące osób oskarżonych o współpracę z okupantem niemieckim
 20. Nadburmistrz jako Miejscowa Władza Policyjna w Raciborzu [Der Oberbürgermeister als Orstpolizeibehörde der Stadt Ratibor]

  • akta administracyjne (wnioski o wydanie paszportów z lat 1935-1936 oraz wnioski o wydanie dowodów osobistych z lat 1940-1943)