Archival Descriptions

Displaying items 1 to 3 of 3
Holding Institution: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
  1. Archief Gemeente Zierikzee, (1898) 1940-1996 (1999)

    In 1943 werd er door de NSB een poging gedaan tot herindeling van Schouwen-Duiveland. Deze gemeentelijke herindeling is niet doorgegaan. Vanaf maart 1944 werd Schouwen-Duiveland door de Duitse bezetter onder water gezet om een invasie door de geallieerden te bemoeilijken. Als gevolg hiervan werd het overgrote deel van de bevolking geëvacueerd. Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Zierikzee in de periode 1940-1995. Het bevat tevens gedeponeerd archief van J.J. de Bruijne. Commies J.J. de Bruijne bleef, na de evacuatie van Zierikzee in 1944, als enige ambten...

  2. Archieven van de gemeente Nieuwerkerk (1760) 1811-1960 (1962)

    Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder inventarisnummers 1-21 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. Onder inventarisnummers 984-1011 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder inventarisnummers 364-384 en 465-485 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

  3. Gemeentepolitie Zierikzee 1852-1957

    Het archief bevat o.a. correspondentie, dag- en nachtrapporten en registers van strafbeschikkingen. In de stukken betreffende de oorlogsjaren zit mogelijk interessante informatie.