Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim - Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
 1. Areszt Miejski w Opocznie

  • Town Remand Cells in Opoczno

  Księga depozytów, akta osadzonych rejestr karny.

 2. Materiały Konspiracyjne.Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa w Tomaszowie Mazowieckim

  Rozkazy, instrukcje, ewidencja członków, meldunki, plany i szkice, raporty wywiadowcze, fotografie członków ruchu oporu.

 3. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

  • Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Standort Tomaschow

  Ankiety personalne.

 4. Starostwo Powiatowe w Opocznie

  • Opoczno County Governor's Office

  Sprawy ogólno - organizacyjne, statystyka i sprawozdania, sprawy wywłaszczeniowe, budżety, sprawy Niemców, sprawy rehabilitacyjne, sprawy scalenia wsi, protokóły polustracyjne, wykazy sołtysów oraz pracowników zarządu gmin.

 5. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

  • Der Kreishauptmann des Kreises Tomaschow
  • Tomaszów Mazowiecki County Governor's Office

  Przydział: rowerów, koksu, drzewa, kartofli; papiery wartościowe, ewidencja USC i sądów nadsyłających wykazy wypadków śmierci oraz ruchów tych wykazów, sprawy wspólnot gruntowych, zezwolenia na zmianę zamieszkania, księgi biercze.