Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 106
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Komendant Żandarmerii Dystryktu Lubelskiego

 2. Niemiecki Zakład Karny w Janowie Lubelskim

  • Deutsche Strafanstalt Janow
  • German Penitentiary in Janów Lubelski
 3. Posterunki Policji Polskiej w dystrykcie lubelskim

  • Polish Police Stations in Lublin Distrikt
 4. Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa Okręgu Lublin

  I. Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie Komenda Okręgu, 1940-1945 - 31 j.a. (sygn. 1-31) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1943-1944 - 35 j.a. (sygn. 32-67) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, 1941-1945 - 54 j.a. (sygn. 68-122) Inspektorat Puławy - Obwody Janów Lubelski, Puławy, 1942-1945 - 48 j.a. (sygn. 123-171) Inspektorat Radzyń - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, 1940, 1942-1945 - 39 j.a. (sygn. 172-211) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1940...

 5. Bataliony Chłopskie Okręg IV Lublin

  Komenda Okręgu, 1943-1947, 1949 - 16 j.a. (sygn. 1-16) Podokręg IV C - Obwody nr 1 Puławy, nr 2 Kraśnik, nr 6 Chełm, nr 12 Lubartów, nr 13 Lublin 1942-1944 - 32 j.a. (sygn. 17-49) Podokręg IV A i obwody nr 10 Łuków, nr 11 Radzyń Podlaski 1943-1944 - 5 j.a. (sygn. 50-54) Podokręg IV B i Obwody nr 3 Biłgoraj, nr 4 Tomaszów Lubelski, nr 5 Hrubieszów, nr 14 Krasnystaw, nr 15 Zamość, 1942-1945, 1952 - 46 j.a. (sygn. 55-101) Broszury, 1942-1944 - 9 j.a. (sygn. 102-111) Druki ulotne, 1943-1944 - 11 j.a. (sygn. 112-123) Komunikaty z nasłuchu radiowego, 1944 - 1 j.a. (sygn. 124) Prasa konspiracyjna,...

 6. Narodowe Siły Zbrojne Okręg III Lublin

  Instrukcje, rozkazy, odezwy, sprawozdania, korespondencja, 1943-1945, 1950 - 14 j.a. (sygn. 1-13) Wykazy broni i stanu osobowego, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 14) Sprawy karne, 1944 - 1 j.a. (sygn. 15) Nakazy i ostrzeżenia, 1945-1946 - 1 j.a. (sygn. 16) Sprawy finansowo-rozliczeniowe, 1944-1945 - 1 j.a. (sygn. 17) Materiały ideowo-propagandowe, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 18) Materiały różne, 1943 - 2 j.a. (sygn. 19-20) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 3 j.a. (sygn. 21-23) Prasa konspiracyjna, 1940-1944 - 15 j.a. (sygn. 24-39)

 7. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" - WiN Okręg Lubelski

  Komenda Okręgu, 1945-1947 - 44 j.a. (sygn. 1-44) Inspektorat Biała Podlaska - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, Siedlce, 1945-1947 - 37 j.a. (sygn. 45-83) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1945-1947 - 9 j.a. (sygn. 84-91) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, [1944] 1945-1947 [1948-1951] - 16 j.a. (sygn. 92-108) Inspektorat Puławy - Obwody Kraśnik, Puławy, 1945-1947 - 25 j.a. (sygn. 109-134) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1945-1946 - 57 j.a. (sygn. 135-192) Broszury, 1945 - 6 j.a. (...

 8. Komenda Wojska Orła Białego

  Rozkazy, 1943-1944 - 1 j.a.

 9. Narodowa Organizacja Wojskowa Okręg Lublin

  Listy awansowe i sprawozdanie, 1942-1943 - 1 j.a.

 10. Komenda Obrońców Polski

  Rozkazy i instrukcje, 1940 - 2 j.a. (sygn. 1-2) Relacja, b.d. - 1 j.a. (sygn. 3) Prasa konspiracyjna, 1943 - 1 j.a. (sygn. 4)

 11. Organizacja Wojskowa "Unia" Okręg Lublin

  Rozkazy i instrukcje, 1942 - 1 j.a. (sygn. 1) Odezwy, 1942-1943 - 1 j.a. (sygn. 2)

 12. Zjednoczone Organizacje Ruchu "Miecz i Pług"

  Rozkazy i instrukcje, 1943-1944 - 3 j.a. (sygn. 1-3) Odezwy i deklaracje, 1943, [ok. 1944] - 2 j.a. (sygn. 4-5) Relacje, [ok. 1948-1949], 1950 - 2 j.a. (sygn. 6-7) Broszury, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 8) Druki ulotne, [ok. 1943-1944] - 1 j.a. (sygn. 9) Prasa konspiracyjna, 1943-1944 - 6 j.a. (sygn. 10-15) Informacje dodatkowe

 13. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Sawinie

  księga zawierająca akty urodzeń i małżeństw z roku 1939 oraz akty zgonu z lat 1939-1940, sygn. 1 (1 j.a.)

 14. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Zakrzówku

  księga urodzeń z lat 1939-1940, sygn. 1 (1 j.a.)

 15. Akta Miasta Lublina. 1939-1944

  • Files of the city of Lublin

  The collection contains i.a. materials concerning the establishment of the ghetto, “lists of deaths” among the Jews, and forced labour, and also large numbers of residential registration ledgers

 16. Akta miasta Lubartowa

  • Files of the town of Lubartów

  Karta A: Dokument, kopia z XX w., 1 j.a. Księgi radzieckie i wójtowsko-ławnicze, 1545-1810, 8 j.a. Akta z okresu zaborów, 1810-1863, 4 j.a. Akta z okresu I wojny światowej i II Rzeczypospolitej, 1916-1939, 720 j.a. Akta z okresu okupacji, 1940-1944, 141 j.a. Akta z okresu PRL, 1945-1950, 240 j.a. Karta B: Księgi ludności stałej m. Lubartowa, 2 poł. XIX w.-1950[1951-1975]; 87 j.a.

 17. Urząd Okręgu Lubelskiego

  • Amt des Distrikt Lublin
  • Lublin District Office

  The collection contains i.a. a large quantity of documents of Referat do spraw żydowskich (Referat Judenfragen, Office for Jewish affairs, units 270-809) and Wydział administracji i pracy (Abteilung Innere Verwaltung und Abteilung Arbeit, Department of Administration and Labour), including lists of transports. These reference Lublin and many other places in the district, including Biłgoraj, Krasnystaw, Puławy, Radzyń and Zamość.

 18. Starostwo Miejskie w Lublinie

  • Die Stadthauptmannschaft in Lublin
  • Office of the Lublin City Governor

  Kancelaria Starosty (Der Stadthauptmann), 1941-1944, 2 j.a. Dyrekcja Policji (Polizeidirektion), 1941-1944, 4 j.a. Urząd Kontroli Cen, Straż Przemysłowa (Amt für Preisüberwachung und Gewerbepolizei), 1941-1944, 6 j.a. Urząd Administracji Ogólnej i Finansów (Amt für Allgemeine und Finanzvewaltung), 1942-1944, 5 j.a. Referat Spraw Narodowościowych i Opieki (Referat Bevölkerungswesen und Fürsorge), 1940-1944, 50 j.a. Powiatowy Lekarz Weterynarii (Kreistierarzt der Stadt Lublin), 1940-1944, 5 j.a. Urząd do Spraw Gospodarki (Amt für Wirtschaft), 1940-1944, 40 j.a. Urząd do Spraw Budownictwa (Amt...