Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 106
Country: Poland
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie
 1. Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa Okręgu Lublin

  I. Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie Komenda Okręgu, 1940-1945 - 31 j.a. (sygn. 1-31) Inspektorat Chełm - Obwody Chełm, Krasnystaw, Włodawa, 1943-1944 - 35 j.a. (sygn. 32-67) Inspektorat Lublin - Obwody Lubartów, Lublin-miasto, Lublin-powiat, 1941-1945 - 54 j.a. (sygn. 68-122) Inspektorat Puławy - Obwody Janów Lubelski, Puławy, 1942-1945 - 48 j.a. (sygn. 123-171) Inspektorat Radzyń - Obwody Biała Podlaska, Łuków, Radzyń Podlaski, 1940, 1942-1945 - 39 j.a. (sygn. 172-211) Inspektorat Zamość - Obwody Biłgoraj, Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Zamość, 1940...

 2. Biura Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie - zbiór szczątków zespołów

  • Local Branches of the Lublin Regional Liquidation Office

  903.1 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Białej Podlaskiej, 1945-1947, 6 j.a. 903.3 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie, 1947-1948, 4 j.a. 903.4 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie, 1945-1948, 4 j.a. 903.5 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Puławach, 1945-1947, 3 j.a. 903.6 Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Radzyniu Podlaskim, 1945-1948, 6 j.a.

 3. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin County Branch

  Zarządzenia i materiały pokontrolne, 1946, 1948, sygn. 1-2 Sprawozdawczość dotycząca repatriantów, 1946, sygn. 3-4 Ewidencja repatriantów, 1945-1950, sygn. 5-8 Poszukiwanie rodzin, 1950, sygn. 9

 4. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Krasnymstawie

  • State Repatriation Office. Krasnystaw County Branch

  Materiały pokontrolne, 1947-1949, sygn. 1 Ewidencja repatriantów, 1944-1949, sygn. 2-11 Ewidencja orzeczeń odszkodowawczych, 1946-1947, sygn. 12 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1948, sygn. 13-17

 5. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lubartowie

  • State Repatriation Office. Lubartów County Branch

  Zarządzenia Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 1947-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1947-1948, sygn. 2 Ewidencja osób przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 3-6 Wykazy i opisy mienia osób przesiedlonych, 1945-1946, sygn. 7-9

 6. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Zamościu

  • State Repatriation Office. Zamość County Branch

  Orzeczenia odszkodowawcze (wtórniki), 1945, sygn. 1-10 Ewidencja repatriantów ze Wschodu i z Zachodu, 1944-1950, sygn. 11-33 Ewidencja osób poszukiwanych i poszukujących, 1945-1947, sygn. 34-41 - dotyczy też osób poszukiwanych za występki

 7. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Puławach

  • State Repatriation Office. Puławy County Branch

  Okólniki, zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Materiały pokontrolne, 1945-1950, sygn. 2 Ewidencja repatriantów i przesiedlanych, 1945-1946, sygn. 3-6 Wykaz majątków poniemieckich, 1946, sygn. 7 Zaświadczenia repatriacyjne, 1945, sygn. 8

 8. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Tomaszowie Lubelskim

  • State Repatriation Office. Tomaszów Lubelski County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1947, sygn. 1 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1947, sygn. 2-4 Listy transportowe repatriantów ze Wschodu, 1946, b.d., sygn. 5-91 Sprawy dotyczące dewastacji przyznanych gospodarstw, 1946-1948, sygn. 92 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 93-137

 9. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Radzyniu Podlaskim

  • State Repatriation Office. Radzyń Podlaski County Branch

  Zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Korespondencja, 1945-1946, sygn. 2 - dotyczy zatrudnienia repatriantów Materiały dotyczące akcji spółdzielczo-parcelacyjnej, 1947, sygn. 3 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 4-9, 15-18 - także sprawy dewastacji przyznanych gospodarstw Ewidencja Ukraińców, 1945, sygn. 11 Ewidencja gospodarstw poniemieckich i poukraińskich, 1945, sygn. 10, 12-14 Odpisy opisów mienia, 1946, sygn. 19

 10. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej

  • State Repatriation Office. Biała Podlaska County Branch

  Sprawy transportowe, 1945-1949, sygn. 1-5 - zarządzenia, sprawozdania Sprawy osadnictwa, 1945, sygn. 6 Sprawy przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 1-17 - akta przesiedleńcze, ewidencja repatriantów Korespondencja ogólna, 1945, sygn. 18 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 19-41

 11. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Hrubieszowie

  • State Repatriation Office. Hrubieszów County Branch

  Instrukcje, zarządzenia i okólniki Zarządu Centralnego i Wojewódzkiego Oddziału PUR, 1944-1947, sygn. 1-7 Sprawozdania, 1945, sygn. 8-10 - wykazy, sprawozdania, protokóły Sprawy dotyczące repatriantów, 1945-1947, sygn. 11-19 - zaświadczenia, ewidencja repatriantów i zaświadczeń Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 20-38

 12. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Biłgoraju

  • State Repatriation Office. Biłgoraj County Branch

  Sprawozdawczość, 1945-1950, sygn. 1-3 Ewidencja gospodarstw przeznaczonych do nasiedlenia, 1947-1948, sygn. 4-6 Ewidencja repatriantów i poszukiwanie osób zaginionych, 1945-1950, sygn. 7-11 Protokóły posiedzeń Powiatowej Rady Przesiedleńczej, 1947-1949, sygn. 12 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 13-14

 13. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Chełmie

  • State Repatriation Office. Chełm County Branch

  Sprawozdawczość dotycząca akcji przesiedleńczej, 1949, sygn. 1 Akta dotyczące przydziału nieruchomości i gospodarstw, 1945-1949, sygn. 2-18, 31-34 - wykazy i zestawienia, w tym gospodarstw poukraińskich i nieruchomości nierolniczych z terenu powiatu Ewidencja repatriantów, 1944-1947, sygn. 19-29 Ewidencja Ukraińców, 1947, sygn. 30 Opisy mienia pozostawionego w ZSRR, 1945, sygn. 35 Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 36-42

 14. Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego we Włodawie

  • State Repatriation Office. Włodawa County Branch

  Materiały pokontrolne, 1945-1948, sygn. 1 Rejestry orzeczeń i zaświadczeń, 1945-1947, sygn. 2-5 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1944-1947, sygn. 6-14 - także wykazy ewakuowanej ludności ukraińskiej Zaświadczenia repatriacyjne i przesiedleńcze, 1945-1949, sygn. 15-19 - także korespondencja Protokóły nadania gospodarstw repatriantom, 1945-1946, sygn. 20 Protokóły dotyczące mienia pozostawionego na wschodzie, 1945, sygn. 21-22 - sporządzone w oparciu o zeznania świadków Karty przesiedleńcze, 1947, sygn. 23-38

 15. Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Lublinie

  • State Repatriation Office. Lublin Voivodship Branch

  Dział Ogólny, 1944-1951, 251 j.a. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1951, 28 j.a. Dział Prawny, 1944-1949, 235 j.a. Dział Osadnictwa, 1944-1950, 171 j.a. Dział Etapowy, 1944-1950, 68 j.a. Dział Transportowy, 1945-1950, 44 j.a. Likwidatura WO PUR w Lublinie, 1944-1951, 43 j.a. Zaświadczenia repatriacyjne, 1945-1947, 46 j.a. Sprawy przydziału nieruchomości repatriantom, 1945-1949, 12 j.a. Akta osobowe, 1944-1951, 794 j.a.

 16. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie

  • Regional Liquidation Office in Lublin

  Wydział Ogólny, 1945-1951, 108 j.a. Wydział Likwidacyjny, 1945-1951[1952-1957], 417 j.a. Wydział Prawny, 1945-1951, 29 j.a.

 17. Urząd Pracy w Chełmie

  • Arbeitsamt Cholm
  • Labour Office in Chełm

  Okólniki i zarządzenia w sprawach finansowych, 1939-1942, 1 j.a. Zestawienia i dowody rachunkowo-kasowe, karty pracy, 1940-1942, 5 j.a.

 18. Urząd Pracy w Lublinie

  • Arbeitsamt Lublin
  • Labour Office in Lublin

  Wydział I Administracja (Verwaltung), 1939-1944, 6 j.a. Wydział II Praca (Arbeitseinsatz), 1939-1944, 80 j.a. Wydział III Pomoc bezrobotnym (Arbeistslosenhilfe), 1940-1941, 2 j.a. Wydział IV Nadzór przemysłowy i sprawy powiernicze (Gewerbeaufsicht und Treuhänderangelegenheitem), bd., 1 j.a.

 19. Niemiecki Zakład Karny w Janowie Lubelskim

  • Deutsche Strafanstalt Janow
  • German Penitentiary in Janów Lubelski
 20. Posterunki Policji Polskiej w dystrykcie lubelskim

  • Polish Police Stations in Lublin Distrikt