Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Oświęcimiu
 1. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

  I Starostwo Powiatowe w Wadowicach z lat 1945-1950 /1951/ 1. Referat ogólny z lat 1945-1950 /sygn. 1-33/ - zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych, statut organizacyjny i instrukcja kancelaryjna, regulamin pracy i obrad, sprawy reprezentacyjne, protokoły z zebrań kierowników urzędów niezespolonych, wykazy władz i urzędów I instancji, plany pracy, sprawozdania z działalności własnej, organizacja starostwa i zasady urzędowania, zarządzenia polustracyjne, nadzorowanie i kontrola podległych urzędów, szkolenie pracowników, "wyścig pracy", podział terytorialny, sprawy rejestracji szkód wojennych...

 2. Sąd Obwodowy w Zatorze

  • Amtsgericht Zator
  • Local Court in Zator
 3. Sąd Obwodowy w Wadowicach

  • Amtsgericht Wadowitz
  • Local Court in Wadowice
 4. Sąd Obwodowy w Andrychowie

  • Amtsgericht Andrichau
  • Local Court in Andrychów
 5. Sąd Obwodowy w Oświęcimiu

  • Amtsgericht Auschwitz
  • Local Court in Oświęcim
 6. Sąd Grodzki w Kalwarii

  • Bürgergericht in Kalwaria
  • Court of the first instance in Kalwaria Zebrzydowska
 7. Obóz Koncentracyjny Oświęcim w Oświęcimiu

  • Konzentration Lager Auschwitz
 8. Policja Kryminalna w Oświęcimiu

  • Kriminalpolizei Auschwitz
 9. Policja Bezpieczeństwa Oddział Służbowy w Oświęcimiu

  • Schutzpolizei Dienstabteilung Auschwitz
 10. Wspólnota Interesów Przemysłu Farb Spółka Akcyjna Zakład w Oświęcimiu

  • Interessen-Gemeinschaft der Farben-Industrie Werk Auschwitz