Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Żywcu
 1. Sąd Obwodowy (Wydział Zamiejscowy Sądu Obwodowego w Żywcu) w Milówce

  • Amtsgericht (Gerichtstaggericht) in Milowka

  Wydział II : akta opiekuńcze z lat [1926] 1940-1945, sygn. 1-20 Wydział III : rejestr stowarzyszeń, rejestr handlowy, sprawy cywilne, sporne z lat [1934] 1940-1944, sygn. 21-44. Wydział IV : sprawy egzekucyjne z lat 1940-1944, sygn. 45-46. Wydział V : sprawy karne z lat 1939-1945, sygn. 47-51.

 2. Areszt Sądowy w Żywcu

  • Gerichtsgefängnis in Saybusch

  Gerichtsgefangnis in Saybusch [Areszt Sądowy w Żywcu] : korespondencja ogólna w sprawach osobowych personelu urzędniczego, korespondencja dot. utrzymania i zatrudniania więźniów z lat 1940-1945, sygn. 170-180.

 3. Sąd Obwodowy w Żywcu

  • Amtsgericht in Saybusch
  • Local Court in Żywiec

  Wydział I : sprawy osobowe, organizacyjne i gospodarcze Sądu z lat 1939-1945, sygn .1-17. Wydział II : akta spraw spadkowych i opiekuńczych z lat [1919] 1939-1945, sygn. 18-54. Wydział III : akta rejestracyjne stowarzyszeń, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, akta spraw cywilnych i spornych z lat 1939-1944, sygn. 55-147. Wydział IV : akta dot. ksiąg gruntowych z lat 1940-1944, sygn. 148-151. Wydzial V : akta spraw karnych z lat 1939-1945, sygn. 152-169.

 4. Burmistrz miasta Suchej

  • Der Bürgermeister der Stadt Sucha
  • Sucha Town Burgomaster
 5. Starosta Powiatu Żywieckiego

  • Der Landrat des Kreises Saybusch
  • Żywiec County Governor
 6. Tajna Policja Państwowa - Oddział w Katowicach - Placówka w Żywcu

  • Geheime Staatspolizei - Staatspolizeistelle Kattowitz - Einsatzkommando Saybusch
 7. Posterunek Żandarmerii w Lipowej powiat Żywiec

  • Gendarmerie posten Lipowa, Kreis Saybusch
 8. Powiatowa Placówka Żandarmerii w Żywcu

  • Gendarmerie Kreis Saybusch