Archival Descriptions

Displaying items 1 to 10 of 10
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Białymstoku
 1. Starostwo Powiatowe Bielsko-Podlaskie

  • Bielsk Podlaski County Governor’s Office

  Referat Ogólno-Administracyjny - sprawy organizacyjne, protokóły zjazdów burmistrzów, wójtów i sekretarzy, protokóły zebrań kierowników urzędów niezespolonych, sprawozdania referatów i samorządu terytorialnego, sprawozdania ZM i ZG, sprawozdania urzędów niezespolonych, protokóły i zarządzenia polustracyjne, sprawy podziału terytorialnego, lata 1944-1950, sygn. 1-106, Referat Administracyjno-Prawny - sprawy majątków opuszczonych, rok 1945, sygn. 107, Referat Karno-Administracyjny - statystyka wykroczeń administracyjnych, rok 1946, sygn. 108, Referat Społeczno-Polityczny - wykazy cudzoziemców...

 2. Gminna Rada Narodowa w Suchowoli powiat Sokółka

  Zarząd Gminny: Wymiar danin komunalnych, spis podatników, rok 1939, sygn. 1, Dział Ogólno-Organizacyjny - protokóły posiedzeń GRN, Zarządu, zebrań sołtysów, kontrola, charakterystyka stanu ludnościowego i gospodarczego gminy, działalność Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, budowa linii kolejowej, lata 1946-1950, sygn. 2-12, Dział Finansowo-Budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, lata 1945-1950, sygn. 13-25, Dział Gospodarki Gminnej - roboty drogowe, parcelacja majątku, spisy rolne, lata 1946-1949, sygn. 26-28, Dział Administracji Społecznej - organizacja szkół, rok ...

 3. Zarząd Miejski w Brańsku

  Księga zarządzeń burmistrza Brańska, rok 1941, sygn. 1, Protokóły wyborcze do Zarządu Miejskiego i MRN, rok 1946, sygn. 2, Protokół zebrania organizacyjnego MRN w dn. 27 marca 1946 r., 1946 - 1949, sygn. 3, Protokóły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, lata 1947-1950, sygn. 4-5, Sprawozdania z działalności MRN, b.d., sygn. 6, Protokół posiedzenia Komisji Oświatowej, rok 1949, sygn. 7, Protokóły lustracji i posiedzeń Zarządu Miejskiego, lata 1946 - 1950, sygn. 8-10, Sprawozdania sytuacyjne Zarządu Miasta, lata 1946-1947, sygn. 11, Korespondencja z OUL dotycząca spraw majątkowych, rok 1947, s...

 4. Państwowy Urząd Repatriacyjny. Wojewódzki Oddział w Białymstoku

  • State Repatriation Office. Białystok Voivodship Branch

  W zespole znajdują się akta następujących komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Oddziału PUR: I. Działu Ogólnego 56 j.a. w tym: 1. Referatu Ogólnego - 37 j.a. 2. Kancelarii - 1 j.a. 3. Referatu Gospodarczego - 9 j.a. 4. Referatu Personalnego - 9 j.a. II. Działu Finansowo-Budżetowego - 20 j.a. III. Działu Prawnego - 35 j.a. IV Działu Statystyki i Ewidencji - 51 j.a. V. Działu Osadnictwa - 51 j.a. w tym Referatu Pracy - 9 j.a. VI. Działu Etapowego - 7 j.a. VII. Działu Transportowego - 27 j.a. VIII. Działu Zdrowia - 7 j.a. IX. Biura likwidacyjnego - 26 j.a. X Orzeczenia odszkodowawcze - 3776 j...

 5. Ankiety Volksdeutschów urodzonych na terenie województwa białostockiego - różna przynależność zespołowa

  Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1940-1945, sygn. 1.

 6. Obóz Front-Ojczyzna w Białymstoku

  • Das Lager Front-Heimat Bialystok

  Listy imienne Volksdeutschów ewakuowanych z terenów przyfrontowych - transporty ze Stolina, Krzemieńca, Starego Konstantynowa i Żytomierza (poprzez obóz w Boguszach, powiat Grajewo), Lista imienna robotników z terenu gminy Bargłów, powiat Grajewo przysłanych do obozu w Białymstoku, 1944r., sygn. 1-5;

 7. Komisarz Powiatu Białostockiego

  • Der Kreiskommissar des Landkreises Bialystok

  Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1943-1944, sygn. 1.

 8. Starosta-Komisarz Powiatu Łomżyńskiego

  • Der Landrat-Kreiskommissar des Kreises Lomscha
  • Łomża County Governor and Commissar

  Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego /1940-1941/ 1943-1944, sygn. 1-2.

 9. Komisarz Powiatu Grodzieńskiego

  • Der Kreiskommissar des Kreises Grodno

  Ankiety osób ubiegających się o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego 1942-1944, sygn. 1-2.

 10. Prezydent Policji w Białymstoku

  • Der Polizeipräsident Bialystok
  • President of the Police in Białystok

  Ankiety osób ubiegających się o Volkslistę 1941-1944, sygn. 1-32.